Terug naar alle interviews

De Pijlstaart maakt reuzesprong

De Pijlstaart, niet te missen op de kop van de Amsterdamsestraatweg, is trots op de beoordeling ‘goed’ van de Onderwijsinspectie. Schooldirecteur Michiel Duffels vertelt over de reuzesprong die de school heeft gemaakt. Met een nieuwe kijk op leren als kompas. 

Michiel Duffels
Schooldirecteur

“Toen ik in 2016 schooldirecteur werd bij de Pijlstaart lag de focus vooral op zorg en veel minder op de kwaliteit van het onderwijs. Het pedagogisch klimaat met oog voor kinderen en gezinnen was dik in orde, maar het ontbrak aan doorgaande leerlijnen en heldere instructievaardigheden.”

 

Moeders met kinderwagens
De kentering is ingezet doordat de Pijlstaart stap voor stap een afspiegeling is geworden van de buurt. “De naam van de school is verbeterd, daar is door mijn voorganger en de initiatiefgroep Samen Wijs hard aan gewerkt. Ze zijn over drempels gegaan, hebben kinderdagverblijven bezocht, moeders met kinderwagens zijn persoonlijk aangesproken.”

Kroon op het werk
De beoordeling van de Inspectie in 2020 ziet Michiel als de kroon op ieders werk. “We haalden de hoogste score op bijna alle indicatoren, doordat we hebben ingezet op onze visie op leren. Ik geloof heilig in een gedeelde visie: hoe denken we over het leerproces, welke keuzes maken we daarbij?
Dat gaat verder dan het ophangen van posters tot in de wc’s. Je moet een gemeenschappelijke kennisbasis hebben, waarbij iedereen dezelfde taal spreekt . Dan kan de brug naar vaardigheden worden geslagen en dus gemeenschappelijk handelen naar onze leerlingen”, legt hij uit. “Vanuit de visie hebben we gemeenschappelijke thema’s benoemd, waarbij we geput hebben uit wetenschappelijke literatuur. De gedeelde visie op leren is ons kompas geworden – wat doe je wel en wat doe je niet – dat we consequent gebruiken richting ouders en het ministerie.”

“‘Wij geloven in de kunst van het lesgeven’”

Pittig traject
Hoe kijkt hij terug op het verandertraject met het team? “Het begint bij urgentiebesef, dat heb je nodig om in beweging te komen. Daarop volgt de ambitie, waar willen we naartoe? Het ontwikkelen van een visie doe je niet op een achternamiddag, het is een pittig traject waar veel dialoog en debat aan te pas kwam en waarover we uiteindelijk hebben gestemd. Alleen als iedereen erachter staat, gaat het slagen. Ik kijk daar met veel voldoening op terug, omdat we het vakmanschap van de leerkracht voorop hebben gezet, de wetenschap en de kunst van het lesgeven is steeds onze leidraad geweest.”

 

Flinke borrel
Met een brede glimlach kijkt de schooldirecteur terug op het bezoek van de Inspectie aan de school. “Meestal wordt dit overgelaten aan het MT en de IB’er, maar wij vonden dat leerkrachten en leerlingen ook hierin een rol hadden. Nadat de leerlingen de rondleiding hadden verzorgd en ouders aan de tand zijn gevoeld, hebben we met het hele team het eindgesprek gevoerd. Dat verliep zo goed, dat we er na afloop een flinke borrel op hebben gedronken.” 

 

Nieuw curriculum
Na de coronaperiode – “een tijd van overleven” – en een grotendeels nieuw team ligt de lat alweer een stuk hoger. De Pijlstaart is een van vier pilotscholen die in co-creatie met de Radboud Universiteit een nieuw curriculum invoert gebaseerd op het boek Wetenswaardig van Erik Meester. “Op De Pijlstaart stellen we kennis centraal, ook al is dit tegenwoordig misschien niet trendy. Het heet niet voor niets een basisschool, wij moeten een kennisbasis leggen van waaruit kinderen zich verder kunnen ontwikkelen.” 

 

Bondscoach
Keuzes maken moet, is zijn overtuiging. “De school heeft nog genoeg ontwikkelpunten waar we aan moeten werken. Die benaderen we consequent vanuit onze visie op leren. In het voetbal denkt iedereen dat hij bondscoach is, onderwijsexperts vind je ook overal. Als je geen keuzes maakt, word je geleefd door een wereld van uiteenlopende meningen. Onderwijs is een serieus vak, zeggen we hier. Mijn boodschap is: neem ons vak serieus, dat doen wij ook! Dit werkt alleen als je een gemeenschappelijke visie op leren hebt.”