2.5 ICT

Afgelopen jaar is een omslag gemaakt van outsourcing naar insourcing van ICT-systemen met als doel een betere dienstverlening en ondersteuning van alle scholen. De migratie is in volle gang en verloopt voorspoedig. Zo wordt gewerkt aan een van de speerpunten van de afdeling ICT – het ontzorgen van scholen, staf en kantoormedewerkers.

 

De verbinding tussen het stafdomein ICT en de scholen wordt geborgd doordat elke school werkt met een iCoach, een onderwijskundige met als taak de ICT-mogelijkheden te vertalen en in te zetten binnen de eigen school. Elke school bepaalt zelf welke hardware, zoals digitale borden en iPads of Chromebooks voor leerlingen, zij willen inzetten. Ook voor de inkoop bij één van de preferred suppliers zijn zij verantwoordelijk.

De iCoaches worden ondersteund door ICT-coördinatoren, die meer technisch zijn georiënteerd. Samen vormen ze het iCoach- netwerk, dat elke kwartaal bijeenkomt om kennis en ervaring te delen.

Lees meer

Resultaten

  • Besluit overstap te maken van outsourcing naar een ICT-infrastructuur in eigen beheer.
  • Succesvolle data-, werkplek- en firewallmigratie bij 15 van de 25 scholen uitgevoerd. Scholen zijn prettig verrast over de prestaties en stabiliteit van de systemen.
  • Digitaal platform en infrastructuur gefaciliteerd om ongeacht de locatie les te kunnen geven en te kunnen werken.
  • Applicaties opgeschaald voor lesgeven op afstand in tijden van covid-19.
  • Aandacht voor inhoud en sturing op het onderwerp AVG.

 

Lees meer

Lopende projecten

  • Data-, werkplek en firewallmigratie van 10 scholen.

Lees meer
“Goede ICT is een randvoorwaarde voor uitstekend onderwijs.”
Ismaïl Kaichouhi - Stafmedewerker ICT

Vooruitblik 2022

Verdere professionalisering van de afdeling om incidenten makkelijker af te handelen.
Ontwikkelen van single sign-on voor leerlingvolgsysteem, HR en financiële administratie.
Integratie van telefonie zodat leerkrachten via een verkort kiesnummer met hun eigen smartphone elkaar kunnen bereiken via het KSU-netwerk.
Onderzoek starten naar de kwaliteit van onze internetaansluitingen.