2.5 ICT

De transitie naar de Cloud en het in eigen beheer nemen van onze ICT-infrastructuur is succesvol voltooid. We hebben met een gedreven en professioneel team de volledige overstap van outsourcing naar insourcing afgerond. De lancering van een ICT-helpdesk zorgt dat we scholen sneller en adequater kunnen helpen bij ICT-gerelateerde zaken. Slimme rapportages stellen ons in staat structurele problemen al in een vroeg stadium te signaleren, te voorkomen of op te lossen.

Tweede leven voor apparaten

De KSU vindt het belangrijk dat technisch afgeschreven apparaten – honderden per jaar – op een duurzame manier en volgens de AVG-richtlijnen worden vernietigd. Hiervoor zijn twee verschillende processen uitgewerkt:

  1. Technisch afgeschreven apparaten worden opgehaald en volgens de richtlijnen vernietigd door onze ICT-partner. De KSU ontvangt hiervoor een certificaat.
  2. Van technisch afgeschreven apparaten waarvan het nog mogelijk is om de levensduur te verlengen, verwijderen we
    alle data en installeren we nieuwe software. Na testen kunnen de iCoaches van scholen deze apparatuur doneren aan gezinnen die hiervoor niet over voldoende middelen beschikken. Deze aanpak sluit goed aan bij ons streven naar digitale inclusie.

Een wereldwijd chiptekort en schaarste op de arbeidsmarkt heeft geleid tot een bijgestelde planning voor het toekomstbestendig maken van de ICT-infrastructuur. De verhuizing naar de nieuwe locatie maakt het daarentegen makkelijker om met andere schoolbesturen hierin samen op te trekken.

Verantwoordelijkheid en nieuwsgierigheid
De afdeling ICT is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle systemen binnen de KSU. We doen er dan ook alles aan om bijvoorbeeld hackers buiten de deur te houden. Wij zijn ook nieuwsgierig naar technieken en houden onze kennis op peil. Steeds maken we de afweging: kunnen we nieuwe technieken inzetten of bestaande verbeteren.
“Met slimme technologie maatschappelijke impact realiseren.”
Ismaïl Kaichouhi - Stafmedewerker ICT

Vooruitblik 2023

Leerlingen voorbereiden op een wereld waar ICT een fundamentele plek inneemt in communicatie en dataverwerking. Digitale vaardigheden bij leerkrachten blijven ontwikkelen zodat zij leerlingen optimaal kunnen begeleiden bij hun digitaleontwikkeling. De in 2022 samengestelde commissie ICT die bestaat uit schooldirecteuren en stafmedewerkers ICT gaat onder meer met deze thema’s aan de slag.
Continueren van het professionaliseren van de afdeling en verder optimaliseren van onze ICT-infrastructuur
Modernisering en integratie van telefonie zodat leerkrachten locatie-onafhankelijk op een slimme en efficiënte manier met elkaar kunnen telefoneren.
Upgraden van de internetaansluitingen op alle scholen, omdat educatieve programma’s steeds meer netwerkcapaciteit vragen.
Starten met datamanagement: informatiestromen en datastromen binnen onze organisatie op een efficiënte manier inrichten en ervoor zorgen dat bestanden op een AVG-proof wijze gedeeld worden. Vooral bij zeer privacygevoelige bestanden zoals leerlingdossiers.