2.6 PR & communicatie

In de krapper wordende arbeidsmarkt is het een grote uitdaging vacatures in te vullen. De KSU arbeidsmarktcampagne met een Meet & Greet, die gelukkig weer live kon plaatsvinden, heeft bijgedragen aan de invulling van de vacatures.

Meet_Greet

Intern hielden we via (online) events de strategie en het strategisch plan Samen Leren Leven levend. Lerend werken betekent dat we events evalueren en de resultaten delen. Hieruit is onder andere de communicatie denktank ontstaan, een klankbordgroep waarin leerkrachten meedenken over de inzet van communicatiemiddelen. Zo kunnen we onze activiteiten nog beter afstemmen op onze doelgroepen.

 

Ondanks een sterke campagne voor Agora VO onderwijs zijn helaas niet voldoende handtekeningen van ouders behaald om te kunnen starten. Wel is Agora HUB030 voor leerlingen tot 12 jaar gestart, waarvoor het communicatieteam de website en huisstijl heeft ontwikkeld.

 

Scholen doen steeds vaker een beroep op het communicatieteam om mee te denken of te adviseren over communicatievraagstukken zoals een terugloop in leerlingaantallen of een verbouwing. Ook startte een pilot om scholen te helpen actief te worden op social media en was het eerste online KSU-jaarverslag een feit.

 

De KSU Experience is nog niet helemaal uit de verf gekomen. Het beachvolleybaltoernooi en de workshop van Amar El Ajjouri waren een succes. Door tijdgebrek is het aantal activiteiten helaas hierbij gebleven.

Lees meer
Verantwoordelijkheid en lef
Medewerkers hebben de inspiratiemiddag in september geëvalueerd. De uitkomsten waren anders dan verwacht. We zijn open geweest over de ontvangen feedback en zijn naar aanleiding van de analyse gestart met een communicatie denktank met vertegenwoordigers van de leerkrachten.

Vooruitblik 2023

Inzetten op verdere professionalisering van de communicatiemiddelen: alle scholen krijgen op basis van een ontwikkeld sjabloon een nieuwe website. Ook starten we met een nieuwe KSU-website.
KSU als aantrekkelijke werkgever blijvend op de kaart zetten met de nieuwe arbeidsmarktcampagne.
De zichtbaarheid van de KSU vergroten door zorgvuldige PR en een actieve inzet van social media.