2.4 Huisvesting & facilitaire zaken

Fijn kunnen leren en werken. Daarvoor zijn ook goede schoolgebouwen nodig. In 2021 is voor alle gebouwen een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Duurzaamheidsmaatregelen zijn daarin voortaan een vast onderdeel. Dat is nieuw en past bij het strategisch beleidsplan Samen Leren Leven, waarin duurzaamheid een belangrijke pijler is.

Resultaten

 • Voor alle schoolgebouwen een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) mét duurzaamheidsmaatregelen opgesteld.
 • Onderhoudsportaal is operationeel. Scholen kunnen niet voorziene onderhoudsverzoeken – denk aan storingen en vandalisme – voortaan indienen bij dit digitaal loket.
 • Voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden zijn vaste partners geselecteerd. Aanbestedingen zijn afgerond voor onderhoud van inbraak- en brandmeldinstallaties, werktuigbouwkundige installaties, daken, schilderwerk, NEN 3140 veiligheidskeuring elektra en keuring en onderhoud van brandslanghaspels en noodverlichting.
 • (Huur)contracten met partners van de Voorschoolse Educatie (VE) opgesteld en ondertekend.
 • Dakrenovatie en aanpassing ventilatie van de Paulusschool.
 • Tijdelijke huisvesting van St. Dominicus.
 • Renovatie van de multifunctionele accommodaties van De Achtbaan en Hof ter Weide.
 • Verbeteren van het binnenklimaat bij Montessorischool Buiten Wittevrouwen met inzet van de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS).

 

Lees meer

Lopende projecten

 • Ontwerpfase nieuwbouw dependance Onder de Bogen: uitbreiding met 14 lokalen naast hoofdgebouw.
 • Ontwerpfase uitbreiding en functionele aanpassingen bij De Catharijnepoort, locatie Schimmelplein.
 • Groot onderhoud en gevelrenovatie Montessorischool Buiten Wittevrouwen.

Vooruitblik 2022

Starten met opzetten van een strategisch huisvestingsplan.
Uitrol van alle MJOP’s.
Nieuwbouw: doorstart van de ontwikkeling van Kindcentrum Haarrijn na goedkeuring van het bestemmingsplan.
Voorbereiden nieuwbouw van de eerste Agora basisschool in Merwedekanaalzone.
Opstellen Programma van Eisen en haalbaarheidsstudie van drie projecten:
- Renovatie onderbouwlocatie Ludgerschool
- Renovatie van een deel van het gebouw van St. Dominicus, locatie Händelstraat
- Renovatie of vervangende nieuwbouw van St. Maarten

Duurzaamheid

Nog meer dan nu willen we leerlingen (en onszelf) bewust maken van de wereld waarin we leven. We willen ‘duurzaam gedrag’ en laten dat zien in ons handelen én in ons onderwijs. Wij zetten in op het zo snel mogelijk realiseren van duurzame schoolgebouwen, zowel op het gebied van energieneutraliteit als circulair bouwen.

Duurzaamheid

 • De KSU zal verantwoord aanvullend investeren in schoolgebouwen waar het gaat om energieneutraliteit en circulair bouwen.
 • De KSU-scholen maken interne verbouwingen en aanpassingen in de energievoorziening zichtbaar in het onderwijs zodat de kinderen duurzaamheid vanuit de directe praktijk meekrijgen.
“Duurzaamheid is onlosmakelijk onderdeel van onze huisvesting geworden.”
Tineke Otterman - Strategisch Adviseur Huisvesting