3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Ontwikkeling leerlingaantallen

De KSU is één van de drie grotere besturen in Utrecht. De KSU telde op 1 februari 2022 7.216 leerlingen. Dit aantal ligt hoger dan het aantal op de teldatum van 1 oktober 2021 (6.985 leerlingen). De stijging in het leerlingenaantal in 2022 wordt vooral verklaard door de verschuiving van de teldatum van 1 oktober naar 1 februari. Vanaf 2023 wordt de teldatum van 1 februari gebruikt voor de financiering door OCW. De demografische ontwikkelingen laat een stagnering van de bevolkingsgroei in Utrecht zien voor de komende 5 jaar. Op basis hiervan is in de huidige meerjarenbegroting gerekend met 0% groei.

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Leerlingen
6.985
7.216
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148

Ontwikkeling leerlingen in meerjarig perspectief

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
584,5
611,1
580,7
543,1
543,1
525,4
525,4
Directie
25,5
27,0
24,7
23,1
23,1
22,3
22,3
Onderwijzend personeel
462,8
474,9
451,0
421,8
421,8
408,0
408,0
Ondersteunend personeel
96,2
109,3
105,0
98,2
98,2
95,0
95,0

Ontwikkeling personele bezetting (fte) in meerjarig perspectief.

FTE’s: Er vanuitgaand dat NPO vervalt en niet wordt opgevuld door andere incidentele subsidies en obv de inschatting van de personele kosten.