Terug naar home

Voorwoord

Luister naar het voorwoord
voorgelezen door Tjeerd de Jong
Maatschappelijk relevant. Dat is wat onderwijs is. Met ons strategisch plan en ons motto Samen Leren Leven willen we dan ook meer naar buiten treden; ons meer verbinden met de wereld waarin we spelen en leven. Niet alleen leren in de school, maar leren in het spelen en in het leven. Zodat ons onderwijs nog meer impact heeft op de samenleving: we willen leerlingen wereldburgerschap bijbrengen, ze ontvankelijk maken voor diversiteit en laten ervaren dat ieder kind ‘erbij hoort’. Dit sluit aan bij onze katholieke, waardengeoriënteerde wortels. Oog en hart hebben voor iedereen, zeker ook voor kinderen die niet alle kansen voor het oprapen hebben.
Tjeerd de Jong
Voorzitter College van Bestuur

Leerdriehoek

Dialoog en debat zijn met onze waarden de belangrijkste instrumenten om lerende relaties aan te gaan. Daarom spreken we veel met ouders, met organisaties rondom de school en met instellingen in de stad. We geloven dat onze pedagogische en didactische kwaliteiten in de leer-driehoek kind – ouder – school het meeste effect sorteren. Kinderen leven niet alleen op school, ze leven ook thuis. Het realiseren van onze ambities is afhankelijk van onze professionals. Wij stellen hoge eisen aan hun kwaliteit; naast vakbekwaam zijn, is het belangrijk dat zij zich comfortabel voelen om ook met ouders een leerrelatie aan te gaan, in het belang van het leren en ontwikkelen van hun kind.
“Ons onderwijs is maatschappelijk echt relevant”

Verschillen overbruggen

Het afgelopen jaar heb ik diverse voorbeelden gezien die mijn enthousiasme voeden en mijn vertrouwen vergroten. Zoals de meester die met eigen leerdoelen aan de slag gaat en samen met een collega een eigen lesmethode ontwikkelt. Het samenwerkingsproject met SportUtrecht en Springlab waarin we leren en bewegen samenbrengen. Het streven naar kansengelijkheid dat aan de basis staat van het Agora / Groots Utrecht initiatief. Nergens anders kun je verschillen beter overbruggen dan in het onderwijs. Daarom steken we onze nek uit en stappen we in het nieuwe schoolmodel van 0 tot 18 jaar. Mooi om te zien dat collega’s met een groot hart voor onderwijs hier direct van opveren.

Tour de force

In het tweede coronajaar op rij zijn we verder gegroeid naar een flexibele, krachtige organisatie. Dat geldt ook voor werken en leren in een hybride omgeving. Op dit vlak hebben we grote stappen voorwaarts gemaakt. We hebben bijvoorbeeld geleerd dat aandacht voor gezondheid en veiligheid van onze leerlingen en medewerkers samen kan gaan met behoud van kwaliteit van ons onderwijs. 2021 was een tour de force voor leerkrachten en schooldirecteuren! Onze medewerkers hebben laten zien over grote veerkracht en wendbaarheid te beschikken, ze hebben binnen eigen scholen ervaren dat door elkaars kracht te benutten met samenwerking veel mogelijk is.

Solidariteit

Ik gun ons dat we de solidariteit en de samenwerking binnen de scholen, die ons zo succesvol door de crisis hebben geleid, kunnen verbreden naar solidariteit en samenwerking tussen scholen. Daarmee verhogen we de kwaliteit van onderwijs op alle scholen en helpen we elkaar ieder kind op iedere plek datgene te geven wat het nodig heeft en verdient.

Professionals

De ervaringen van het afgelopen sterken mij in onze keuze: laat teams van professionals de stuwende kracht van de KSU worden. Teams met regelruimte, autonomie, mandaat én verantwoordelijkheid als fundament van kwaliteit binnen de KSU. Dat vraagt de komende jaren veel van ons. Ik geloof in een wendbare organisatie gestuurd door waarden en drijfveren, toekomstbestendig in onze veranderende wereld.

 

Alle collega’s gun ik het zelfbewustzijn, de open blik en de trots op hun waardevolle werk. Zodat zij kunnen blijven zeggen: ‘Ik werk oprecht heel graag in het onderwijs’.


Met veel plezier informeren wij leerkrachten, ouders, betrokkenen en geïnteresseerden op scherm over het jaar 2021.

Tjeerd de Jong, voorzitter College van Bestuur